Zápach je nepříjemný, ale bez hnojení se zemědělství neobejde

 

Zápach je nepříjemný, ale bez

hnojení se zemědělství neobejde

066

Lidé v okolí Kněžmostu mají problém se zápachem z polí, hnojení je ale nezbytné

V období od konce února do 7. března probíhalo hnojení v oblasti Lítkovic, Chlumína a Bud…

Lidé si stěžovali, že nemohou větrat a pátrali po příčině.

Důvodem zápachu byla zemědělská činnost, konkrétně hnojení polí v okolí uváděné oblasti. Vliv na danou situaci ovšem měly i meteorologické podmínky například rychlost a směr větru, tlak, vlhkost

vzduchu, teplota). Hnojení polí, které prováděla firma Agrovation Kněžmost a v této době bylo celkové výměře zhruba 390 hektaru polí.

Jednalo se o pravidelné hnojení a zapravování hnojiv do půdy při použití kejdovacího stroje, který pomocí disku připraví rýhu do pudy a vpravuje hnojivo pomocí radliček z minimální výšky. Tím dochází

k minimálnímu úniku zápachu.

Ke hnojení firma používá maximálně šetrné a ekologické prostředky, v tomto případě to byla kejda z kravína v Kněžmoste a permeát syrovátky.

Oba zdroje hnojiv jsou pro pole velmi důležité a zabezpečují významný přísun živin. O tom, že vše proběhlo nejen v souladu s obvyklými postupy, ale i se zákonem, svědčí také to, že na způsob hospodaření a aplikování hnojiv u firmy Agrovation byla provedena v minulém týdnu neplánovaná kontrola ze strany Ústředního kontrolního a zkušebního úřadu zemědělského CR.

Kontroloři konstatovali, že používaná hnojiva, jejich skladování a aplikace jsou v souladu se všemi vyhláškami a předpisy. Při další kontrole ze strany ČOI bylo také konstatováno, že nakládání s

hnojivy a odpady je v souladu se zákonem.

Hnojení polí je naprosto nezbytné pro další úrodu, půda se hnojila od nepaměti, a jiná šetrná cesta k přírodě není ani dnes.

Pár dní v roce zkrátka pole nevoní, ale jíst chce každý z nás,“ tuto drobnou nepříjemnost je potřeba tolerovat.

O dalším hnojení, které bude probíhat v následujícím období, firma informuje již nyní prostřednictvím svých webových stránek a odboru

životního prostředí v Mnichove Hradišti, který o svém plánu hnojení informuje.V příštím týdnu je plánované hnojení v oblasti Lhotic směrem k Veselé, tento týden probíhá přihnojování travních porostu v oblasti Lítkovic, Koprníka, Bud, Horek a Knežmostu