volná místa

AgroVation, jméno je současně i program!

Jsme zcela obyčejný zemědělský podnik ve středních Čechách, avšak zabýváme se neobyčejnými projekty a úkoly –  CTF, logistika v zemědělství, precision farming, dokumentace a cvičné testy jsou jen ukázkou z mnoha velkých projektů.

Pro zemědělskou výrobu na vysoké úrovni máme k dispozici více než 3000 ha provozních ploch a nejmodernější techniku a vybavení. K tomu používáme dnes již zavedené, ale i zcela nové technologie.

Společně s naším vlastníkem – HORSCH Maschinenbau GmbH ze Schwandorfu (Německo) – a dalšími známými výrobci zemědělských strojů, testujeme v terénu a při dalších praktických zkouškách schopnosti prototypů strojů, přístrojů a příslušenství.  Ve spolupráci s experty z různých zemí provádíme technické zkoušky a testy postupů v rostlinné výrobě tak, aby výsledky mohly být využity, kromě jiného, pro strategie obdělávání půdy i konstrukce strojů.

Nabízíme kombinované pracovní místo:  „vedoucí  v rostlinné výrobě „ a „mechanizátor“  s okamžitým nástupem:

  • Máte ukončené vzdělání nejlépe se zaměřením na zemědělství a zemědělskou techniku a minimálně 3 roky praktických zkušeností z velkých podniků? Velkou výhodou jsou rozsáhlé zahraniční zkušenosti, především ze západní Evropy nebo Severní Ameriky;
  • Máte bohaté odborné vědomosti týkající se hlavních plodin jako je obilí, kukuřice, olejniny a luštěninové plodiny, a jste současně schopen pracovat s moderní technikou značek JOHN DEERE, CLAAS a HORSCH? Jste schopen poskytnout rychlou diagnostiku chyb na mechanizaci a rychle najít řešení ve smyslu zdárného provedení díla?
  • Jste mimo jiné schopen zejména komunikovat s konstrukčním oddělením firmy HORSCH Maschinenbau, např. ve věci technických změn, organizovat a řešit samostatně detaily a podávat odpovídající zpětnou vazbu?
  • Váš celkový postoj bude rovněž ovlivňovat ekonomii podniku, neboť byste měl připravené a nabízené provozní prostředky využívat cíleně, šetrně a zodpovědně
  • Máte díky Vašim znalostem a schopnostem přirozenou autoritu, neboť budete řídit a kontrolovat své pracovníky a jste připraven dát novým zaměstnancům plnou podporu a integrovat je do stávajícího týmu spolupracovníků?
  • Máte mimořádný smysl pro pořádek, čistotu a disciplínu, budete podporovat a zvyšovat reprezentativní a racionální charakter našeho podniku a to jak „ uvnitř „ podniku tak mimo něj?
  • Ovládáte slovem a písmem nejméně jeden cizí jazyk (angličtinu nebo němčinu, ideálně oba jazyky) tak, abyste mohl vést správnou komunikaci v obou směrech?
  • Máte odpovídající kvalifikaci pro řízení běžných zemědělských strojů a patřičné nadšení pro moderní způsoby zpracovávání dat tak, aby mohly být dále v podniku patřičně využívány?
  • Jste připraven přestěhovat se do bezprostřední blízkosti sídla firmy nebo pocházíte z jejího blízkého okolí?

Máte stále ještě odvahu a zájem k něčemu nevšednímu? Pokud se stále ještě o nás zajímáte, potom Vás očekává vysoce motivovaný tým jak ve vedení podniku, tak mezi zaměstnanci a externími pracovníky, který Vám pomůže se na svém pracovním místě co nejrychleji zapracovat!

Nabízíme Vám velmi dobře placenou, atraktivní, rozmanitou, napínavou pracovní pozici s mezinárodní odborností,  kterou můžete díky své zodpovědné samostatnosti  dále rozvinout na dlouhotrvající a vysoce ohodnocenou pozici.

Těšíme se na seznámení s Vámi a prosíme Vás, abyste nám Váš životopis zaslali elektronickou poštou.

Kontakt:

Soňa Ružanská, e-mail: s.ruzanska@agrovation.com, tel.: 00420(předvolba pro ČR)  739 589 570