ROSTLINNÁ VÝROBA

Společnost AgroVation Kněžmost k.s. hospodaří téměř na 3150 hektarech. Převážnou část (skoro 3000 hektarů) tvoří orná půda, zbylou část zabírají trvalé travní porosty, které slouží pro výrobu krmení pro živočišnou výrobu firmy Tyres Kněžmost s.r.o.

Rostlinná výroba se zaměřuje na pěstování především 3 plodin – řepky ozimé, pšenice ozimé a kukuřice. Výměra řepky se pohybuje v rozmezí 640-700 hektarů, pšenice kolem 1200 hektarů a kukuřice pěstujeme přibližně na 1000 hektarech.
Na našich polích můžete během roku vidět 3 pásové traktory značky John Deere (1x 8360 RT a 2x 9560 RT) se zapřaženými stroji značky Horsch, 1-2 prototypové postřikovače značky Horsch – Leeb a 2 sklízecí mlátičky značky Claas Lexion 780.

Pozemky se rozprostírají v okolí obce Kněžmost. Krajní pole tohoto celku leží u  Mnichova Hradiště, ve Veselé u Mnichova Hradiště, v Násedlnicích, v Úhelnici, na Chlumíně, v Lítkovicích, v Malobratřicích a na Branžeži. Průměrná velikost našich pozemků je 18,6 hektarů, přičemž průměrná velikost pole (orná půda) je 21,86 hektarů, u travních porostů činí 5,17 hektarů.

V rostlinné výrobě je zaměstnáno celkem 15 lidí (vedoucí rostlinné výroby; mechanizátor; 3 opraváři, kteří pracují i pro živočišnou výrobu; 2 řidiči nákladních aut a 8 multifunkčních řidičů (traktorů, postřikovačů i nákladních aut).