Nadace horsch

Z nejhlubšího přesvědčení se rodina Horschova rozhodla v roce 2006 k založení nadace s předsednictvím Dankwarta Horsche. Účelem nadace jsou investice do hospodářských projektů k překonávání chudoby na bázi a v duchu organizace MEDA (Mennonite Economic Development Associates, www.meda.org). Nadace je činná také regionálně v oblastech naší výroby Schwandorf a Ronneburg.

MEDA je společností křesťanů, kteří se vědomě zavázali k biblickým zásadám i ve svém podnikatelském životě. Sdílí svoji víru a poskytují svoje schopnosti a prostředky k tomu, aby se lidské potřeby naplňovaly skrze hospodářský rozvoj.

Nadace HORSCH podporuje také instituce a pomáhající organizace menonitské církve – svobodné církve Evangelické, která vzešla z křesťanského hnutí 16. století.

Přitom je naším cílem, abychom organizace pravidelně doprovázeli a následně podporovali. Přijímáme konkrétní podíly na jednotlivých projektech, navštěvujeme je, anebo se sami aktivně zapojujeme.

Projekt Kněžmost

Finanční pomoc NADACE HORSCH proběhla v letošním roce příspěvkem 250.000,- Kč na opravu kostela sv. Františka Serafínského v Kněžmostě. Nyní je připravena opět pomáhat v Kněžmostě prostřednictvím firmy AgroVation Kněžmost k.s. Pomoc je nyní nasměrována právě na zaměstance firmy AgroVation, pana Josefa Bayera.

Pan Josef Bayer, rodák z Bosně, prochází svým životem s handicapem, který mu ovlivnil posledních 20 let života. Strabismus, se jmenuje odborně následek jeho havárie na motorce. Josef se musel po nehodě vyrovnat s jeho očním zraněním, ale také se snížením společenského uplatnění a náhledem společnosti. Vše zvládl ! Přizpůsobil svůj zrakový vjem, který vypadá jako nejednotný, dvojitý obraz, natočením a držením hlavy a společnost si získal svým přístupem k životu a pracovitostí. Právem byl vyhodnocován pravidelně jako nejlepší kombajnista v Kněžmostě.

Nadace HORSCH se rozhodla mu s jeho handicapem pomoci. Nyní má za sebou první odborná vyšetření na Evropské oční klinice – LEXUM u specialistky MUDr.Věry Flemrové a je jen na Josefovi, jestli se rozhodne podstoupit operaci, která mu zlepší vidění, pomůže znovu držet hlavu vzpřímeně a rovně s rameny. Pohled do jeho očí, je v současné době pro nezasvěcené možná úsměvný, ale ti co ho znají osobně vědí, že jeho pohled je upřímný a vyjadřuje jeho vnitřní sílu. Věříme, že se rozhodne správně a podstoupí operaci na specializované klinice v Praze, kterou je NADACE HORSCH připravena uhradit.

Projekt Nicaragua

Nicaragujská společnost se potýká s velmi vysokou nezaměstnaností a s obří zadlužeností. To se projevuje v hospodářské nestabilitě a ve velmi rozšířené chudobě. Mnoho rodin trpí nedostatkem potravin a často nemohou naplňovat i další každodenní potřeby.

Největší zátěž doléhá na ženy bez mužů. Podíl vdov a osamoceně žijících žen je v Nicaragui enormně vysoký. Žena, která se sama stará o děti, většinou upadá do nepřetržitého hledání zdrojů jídla a peněz, avšak bez naděje na vybřednutí z chudoby.

Nadace Horsch finančně a materiálně podporuje mikrofinanční organizaci „MI Credito“, která je projektem MEDy v Nicaragui. Prostřednictvím malých půjček dostanou ženy příležitost k vlastní produkci nejnutnějších výrobků a k jejich nabídce, sloužící k výdělku. Často tak vznikají malé podnikající skupiny, které dodatečně vytvoří i pracovní místa.

Zárukou půjčky, která v minulosti nebyla nikdy možná, posiluje MEDA také sebedůvěru a naději, které jsou v začátku vlastního podnikání tolik důležité. Junior Bolanos, vedoucí úvěrové skupiny, zdraví svoje klienty těmito slovy: „Věříme v ducha nejdrobnějších podnikatelů. Věříme v jejich vytrvalost a v jejich schopnost překonávat všechny překážky.“

Projekt Ukrajina
Při příležitosti 25. výročí založení společnosti HORSCH založila nadace projekt MEDA SUPPER (Southeast Ukraine Planting for Prosperity and Economic Rejuvenation) na Ukrajině.

Přes nádherné půdy a příznivé klima je zemědělství na Ukrajině se svými malými smíšenými farmami opravdovou výzvou. Malí zemědělci se lopotí na svých políčkách, jsou ochotni pracovat tvrdě, aby si zajistili alespoň nějakou životní úroveň, ale jejich cesta k úspěchu je plná překážek. Současný přechod Ukrajiny k tržnímu hospodářství by mohl zvýšit jejich příjmy, roste i domácí spotřeba, stejně i vývoz zhodnocených zemědělských produktů jako jsou stolní vinné hrozny, osivo kvalitních rajčat a okurek, obzvláště vhodných pro domácí pěstování v malém objemu. Bohužel jen málo zemědělců je schopno těchto nových odbytových možností využívat ve svůj prospěch.

Aktivity MEDA

MEDA (Mennonite Economic Development Associates) pomáhá této bývalé obilnici Evropy znovu najít svůj dřívější význam. MEDA rozeběhla svůj projekt SUPPER (Southeast Ukraine Planting for Prosperity and Economic Rejuvenation – Projekt pro jihovýchodní Ukrajinu k obnovení životní úrovně a hospodářství), který společně s ukrajinským státním programem UHDP (Ukraine Horticulture Development Project – Podpůrný program pro zahradnictví na Ukrajině) podporuje 5 000 malých zemědělců a podnikatelů v prvovýrobě v oblastech Crimea a Zaporijské. S místními partnery, kterými jsou sdružení zemědělců, sdružení žen na ukrajinském venkově, státní zemědělské školy a Univerzita v Tavrii vytváří SUPPER vazby na dodavatele techniky, skladové kapacity a finanční instituce, aby vytvořil pro malé zemědělce více možností k jejich činnosti.

Skrze dostupný kapitál a školení mohou malé, intenzivně pracující podniky, zavádět modernější technologie, zvyšovat produktivitu a dodávat ziskové a kvalitativně vyspělé výrobky na trh, kde si tak získávají konkurenční výhody. MEDA svým projektem dodává zemědělcům informace, znalosti a výrobní postupy, které potřebují, aby mohli pracovat co nejproduktivněji. Zemědělci mají přístup do informační sítě, která se skládá ze seminářů, online služeb, měsíčního informačního bulletinu a z poradenské horké linky. Pro cílené odborné dotazy jsou k dispozici experti. Polní dny na vzorových farmách, kde je vždy přeplněno návštěvníky, nabízejí na místě příležitost se něco nového naučit, a také přizvat nové zemědělce do projektu. Připravuje se také systém pravidelné výměny zpráv přes mobilní telefony (sms) o lokálních cenách. MEDA založila na Ukrajině novou, vlastní firmu Agro Capital Management Limited, která zajišťuje potřebná finanční řešení a poskytuje financování a leasingy na zemědělské stroje a vybavení tam, kde obvyklé možnosti financování byly zemědělcům odepřeny. SUPPER také vytváří síť vzorových podniků, která propojuje malé zemědělce. Vzoroví farmáři dostávají dodatečná školení i podporu, které jim slouží při péči o skupinu dalších farem.

Pětiletý projekt s rozpočtem deset milionů US$ byl uveden do života v dubnu 2008. Největší pomoc poskytuje přitom Mezinárodní kanadská společnost pro rozvoj CIDA (Canadian International Development Agency).

Konkrétní cíle jsou:
• 5 000 malých zemědělských farem zvýší svůj příjem pomocí intenzivního pěstování hodnotnějších plodin, které mohou dodávat na trh s vyšším ziskem.
• Vytvoření dlouhodobě fungujícího řetězce dodavatelů, zemědělců a odbytových organizací.