Dne 13.11.2014 proběhlo setkání mezi vedením společnosti Farmy Kněžmost a občany Kněžmosta

Dne 13.11.2014 proběhlo setkání mezi vedením společnosti Farmy Kněžmost a občany Kněžmosta, které se uskutečnilo již druhým rokem a umožňuje všem pozvaným seznámit se s hospodařením a změnami ve společnostech Tyres Kněžmost s.r.o. a AgroVation Kněžmost k.s. za uplynulý rok a vizemi pro následující období. Při letošním setkání, které zahájil ředitel obou společností p. Christoph Georg Foth, byli přítomní seznámeni prostřednictvím grafické prezentace s výsledky žní, realizovanými změnami v provozech a plánovanou výstavbou pro rok 2015.  Po prezentaci  přišla na řadu diskuze k provedeným a plánovaným změnám. Debata a otázky občanů směřovaly na provoz kravína, jeho kejdového hospodářství a na sušičku zemědělských plodin.

Účastníci setkáni byli seznámeni s plánem společnosti využívat od 15. listopadu, kdy je zákonem ukončena možnost vyvážet kejdu na pole, skladovací jímky na polních hnojištích v Bosni, Lítkovicích a Býčině. Tímto krokem se velmi výrazně omezí emise pachových látek vznikajících při skladování kejdy v areálu kravína, respektive v obci. Tyres Kněžmost s.r.o.  také představil  přítomným opatření a technologie, které bude v nejbližší budoucnosti testovat, aby v případě vyššího úniku pachových látek měly skladovací jímky plovoucí nebo organické víko.

V dotazech a diskuzi k sušičce zemědělských plodin se nejvíce hovořilo o plánované výstavbě v následujícím období, odhlučnění ventilátorů a probíhajícím ročním zkušebním provozu, v rámci kterého již proběhla měření hluku a prašnosti.

 

Farma chce být nejen dobrým hospodářem, ale i dobrým sousedem…